Электрондық нысанында жазып берілетін шот-фактураны түзету

05.02.2016
  • 3179

Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние шесть месяцев:

Бұрында жасалған электрондық шот-фактураға (ЭШФ) түзетулерді қосу қажет болған жағдайда түзетілген ЭШФ жазылып беріледі. Сонымен бірге, бұрында жазылып берілген (негізгі) электрондық шот-фактура жойылады. Бұрында жазылып берілген шот-фактураға қарағанда түзетілген шот-фактурада тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің өзге жеткізушіні көрсетуге болмайды.

Түзетілген электрондық шот-фактураны жазып беру тәртібі ҚР СК 263-бабының 14, 14-1, 14-2 тармақтарымен белгіленген.

Түзетілген электрондық шот-фактурада келесі мәліметтер болу керек:

  • түзету туралы белгі;

  • түзетілген электрондық шот-фактураның реттік нөмірі және күні;

  • электрондық шот-фактуранын реттік нөмірі және күші жойылатың күні;

Түзетілген электрондық шот-фактура қателердің анықталу күнінең бұрын емес және қателердің анықталу 15 күнтізбелік күн ішінде жазылып берілуі тиіс.

Бұрын жазып берілген ЭШФ-ның күніне арқылы түзетілген электрондық шот-фактураның күні салық заңннамасымен белгіленген талап қою мерзімінен аспауы тиіс. Талап қою мерзімі 5 жыл (ҚР СК 46-бабы).

Есінізде болсын, түзетілген электрондық шот-фактураны жазып бергенде ҚР СК 237-бабына сәйкес анықталған тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу айналым бойынша жасау күні А бөліміндегі "Дата совершения оборота" 3 тармағында "Общий раздел" міндетті түрде көрсетілуі тиіс.

Сонымен бірге, түзетілген шот-фактурадағы өткізу бойынша айналым жасау үшін күні күші жойылған шот-фактурадағы өткізу бойынша айналым жасау үшін күні арқылы аңықталады.Бұл күн түзетілген ЭШФ-ның жазып берілген күнінен ертерек күнге түзетілуі мүмкін.

ЭШФ АЖ-сінде түзетілген электрондық шот-фактура жазып беру үшін Выписать исправленный счет-фактуру функциясымен пайдалануға болады. Түзетілген ЭШФ тек қана ЭШФ АЖ-сінде ресімделген негізгі ЭШФ арқылы жасалады. Егер негізгі шот-фактура қағаз ңұсқасында жазып берілген болса, түзетілген шот-фактура да тек қағаз ңұсқасында жазып беріледі.

Түзетілген ЭШФ-ны және оған қосымша ЭШФ-ларды жазып беру кезінде негізгі шот-фактура күші жойылады. Өз кезегінде күші жойылған шот-фактура жарамсыз болып табылады және есепшілікте көрсетілінбейді.

ЭШФ АЖ-сінде күш жойылған шот-фактураларды Аннулированные және түзетілген шот-фактураларды Исправленные бөлімдерінен көруге болады.

Түзетілген шот-фактура түзету күнімен жазып беріледі. Мысалы, негізгі электрондық шот-фактура 2015 ж. қантар айының 11 күнімен жазып берілсе, қате 2016 ж. қантар айының 5 күнінде табылса, оңда түзетілген шот-фактура 2016 жылғы қантар айының 17 күнімен жазып беріледі. Бұл түзетілген шот-фактураны жазып беру талаптарына сәйкес келеді.

"Қазақстан Республикасына арналған Бухгалтерия 8" конфигурациясында түзетілген шот-фактураны тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу құжаттарында Выписать исправленный счет-фактуру функциясы арқылы жазып беруге болады.

Электрондық шот-фактураны жасау үшін Счет-фактура (выданный) құжатында (осы құжат арқылы жасалатын ЭШФ) В электронном виде тәсілін таңдап Создать ЭСФ гиперсілтемесі арқылы құжат жасау қажет.

Сервермен қабылданған түзетілген ЭШФ-лардың тізімін "исправленный" (түзетілген) таңдау параметрін қолдана отырып Электронные счета-фактуры (выданные) журналынан көруге болады.


Күш жойылған ЭШФ-лардың тізімін "аннулирован" таңдау параметрін қолдана отырып электрондық шот-фактуралардың журналынан көруге болады.


"Қазақстан Республикасына арналған Бухгалтерия 8" конфигурациясының аясында түзетілген шот-фактураны жасау кезінде "айналым жасау күні" жолы күші жойылған ЭШФ-ның айналым жасау күнімен толтырады.

Түзетілген ЭШФ-ны жазып бергенде 4 жолында Исправленный жолын белгілеу қажет. Конфигурацияда түзетілген ЭШФ жасалғанда Вид счета-фактуры жолы автоматты түрде Исправленный мәнімен толады.

4 жолы Исправленный белгіленгенде, негізгі шот-фактураның мәліметтері көрсетілетін 4.1, 4.2, 4.3 жолдары міндетті түрде толтырылады:

  • 4.1 "Дата выписки" жолында күші жойылатын немесе түзетілетін шот-фактураның күні көрсетілінеді;

  • 4.2 "Номер учетной системы" жолында күші жойылатын шот-фактураның есеп жүйесінің нөмірі көрсетілінеді. Сонымен бірге, егер күші жойылуға жататын электрондық шот-фактура тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жіберушінің ЭШФ АЖ-сінде тіркелуінен кейін жазып берілсе, онда түзетілген шот-фактураны жазып бергенде 4.1, 4.2, 4.3 жолдарын толтыру керек;

  • 4.3 "Регистрационный номер" жолында күші жойылатын шот-фактураның тіркеу нөмірі көрсетіледі. Егер күші жойылу тиіс шот-фактура 2015 ж. сәуірдің 1 күніне дейін жазылып берілсе, оңда түзетілген ЭШФ жазып бергенде ЭШФ АЖ есеп жүйесінің тіркеу нөмірін көрсетудің қажеті жоқ.

"Қазақстан Республикасына арналған Бухгалтерия 8" конфигурациясында осы жолдарды толтыру үшін ЭШФ жасау кезінде Связанный ЭСФ бөлімінде Номер, Дата, Рег.номер жолдарының толтырылуын тексеру керек.

Түзетілген шот-фактураны жазып берген кезде ЭШФ-ның мәтіндік жолдарында және сомалық графаларында жаңа сомалар мен мәліметтер көрсетіледі.

Түзетілген ЭШФ жазып беру кезінде бұрында жазылған ЭШФ-ның күші жойылады және күші жойылатын негізгі шот-фактураға жазылған барлық қосымша ЭШФ-дың күші жойылады.

Егер бұрында жазып берілген шот-фактурада қосымша шот-фактура болса, онда түзетілген ЭШФ-ны жазып беру кезінде 4.1, 4.2 және 4.3 жолдарында негізгі шот-фактураның күні, тіркеу нөмірі және есеп жүйесінің нөмірі көрсетіледі.

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді алушыға түзетілген электрондық шот-фактураны жазып берген жағдайда тауарладры, жұмыстарды және қызметтерді алушы шот-фактураны жазып берген күннен бастап 10 күннің ішінде осы шот-фактураны қабылдамау құқығы бар.

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді алушы электрондық шот-фактураның қабылданбауын жасамаса осы шот-фактура қуатталған болып саналады.

Егер негізгі шот-фактура есептілікте көрсетілген болса, онда түзетілген электрондық шот-фактураны жазып бергеннен кейін бұрын берілген есептілікті түзету керетігі ескертілуі тиіс.

  • (3179)
Нравится
1

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев