Қосымша электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактура

03.02.2016
  • 4763

Қазақстан Республикасы СК 265-бабына сәйкес салық салынатын айналым мөлшерінің түзетілуі кезінде қосымша шот-фактура келесі жағдайларда жазылады:

  • тауарларды толық немесе ішінара қайтару;

  • мәміленің шарттарын өзгерту;

  • өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер үшін бағаларының өтемақыларының өзгеруі;

  • бағаны түсіру, сату бағасын түсірген;

  • өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер үшін теңгемен төлеу кезінде құнының айырмасын алу ақысын теңгемен төлеген кезде олардың құнындағы айырмашылығын алу;

  • бұдан бұрын өткізу бойынша айналымға еңгізілген ыдыстарды қайтару кезінде.

Егер шот-фактура өткізу бойынша айналым жасалған күннен бұрын, сол күнгі ҚҚС мөлшерлемесі бойынша жазылса, және бұл мөлшерлеме өткізу бойынша айналым жасалған күні қолданыста болған мөлшерлемеден өзгеше болған жағдайда да қосымша шот-фактура жазылады.

Қосымша шот-фактура негізгі шот-фактураға "айырмашылыққа" жазып беріледі. Жазып берілетін қосымша шот-фактуралардың саны шектелмеуі мүмкін. Дегенмен, келесі қосымша шот-фактураны жазып берген кезде алдындағы қосымша шот-фактураның әсерін ескеру қажет.

Қосымша шот-фактура салық салынатын айналым мөлшерінің түзетілуі кезіннен ерте емес және қағаз жетгізгіштегі шот-фактура күнтізбелік 7 күннен кешіктірілмей, электрондық нысандағы шот-фактура күнтізбелік 15 күннен кешіктірілмей жазып беріледі.

Қосылған құн салығы заңнамалар арқылы өзгертілген кезде қосымша шот-фактура салық мөлшерлемесін өзгертуді көздейтін заң қолданысқа енгізілгеннен кейін бір айдың ішінде жазып беріледі.

Қосымша ЭШФ-ның жазып берілген күні негізгі шот-фактураның жазып берілген күнінен бастап талап қою мерзімінен аспауы тиіс.

ҚР СК 46-бабына сәйкес, талап қою мерзімі 5 жылды құрайды.

Электрондық түрдегі қосымша шот-фактура бекітілген нысанда жазып беріледі. Электрондық шот-фактураның нысаны "Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 ақпандағы № 77 бұйрығымен бекітілген. Сонымен қатар бұл бұйрықта электрондық түрдегі қосымша шот-фактураны рәсімдеу ережелері бар.

Электрондық түрдегі қосымша шот-фактура, егер негізгі шот-фактура да электрондық түрде жазып берілген жағдайда жазып берілуі мүмкін. Сонымен қатар, егер негізгі шот-фактура электрондық түрде жазып берілсе, онда қосымша шот-фактураны тек қана электрондық түрде жазып беруге болады.

"Қазақстанға арналған Бухгалтерия 8" конфигурациясында қосымша электрондық шот-фактураны жазып беру.

Конфигурацияда қосымша шот-фактураны келесі құжаттардың негізінде жазып беруге болады.

  • Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қайтару құжаттары (Возврат ТМЗ от покупателя құжаты);

  • ҚҚС мақсатында Айналымды түзету түріне байланысты басқа да операцияларды тіркеу кезінде құжаты (Регистрация прочих операций по реализованным товарам, работам, услугам құжаты).

Счет-фактура (выданный) құжатын құрған кезде бұндай шот-фактурада автоматты түрде Дополнительный деп көрсетілетін болады. Егер қайтару немесе басқа да операцияларды тіркеу құжаты негізгі шот-фактура бекітіліп тіркелген өткізу құжатының негізінде рәсімделсе, құжатта сондай-ақ қосымша шот-фактура жазып берілетін негізгі шот-фактура да көрсетілетін болады.

Қосымша шот-фактураны электрондық түрде жазып беру үшін құжаттың төменгі бөлігінде способ выставления жолында в электронном виде деп көрсетіледі де, гиперсілтеме бойынша Электронный счет-фактура жаңа құжаты құрылады.

Салық кодексінің талаптарына және электрондық шот-фактураларды толтыру ережелеріне сәйкес, қосымша шот-фактурада онымен байланысты электрондық шот-фактура туралы мәліметтер көрсетіледі. Құжатта бастапқы электрондық шот-фактураның номері, күні, тіркеу номері көрсетіледі.

Қосымша шот-фактурада салық салынатын айналымның мөлшерін түзету туралы ақпарат және бұрын жазып берілген шот-фактурада көрсетілген ҚҚС сомасы мен қосымша шот-фактураны жазып беру күніндегі сома арасындағы айырмашылық көрсетілуі тиіс.

Салық салынатын айналымның мөлшерін түзету және ҚҚС сомасы бойынша мәліметтер "Данные по товарам (работам, услугам)" G бөлімінде көрсетіледі.

Маңызды! Негізгі және қосымша шот-фактуралар арасында "Сведения по товарам, работам, услугам" G (Н) бөліміндегі мәліметтерден басқа өзгеше деректер болмауы тиіс.

Барлық қосымша шот-фактураларды қарап шығу үшін электрондық шот-фактуралар журналында шот-фактураның Дополнительный түрі бойынша іріктеуді баптау қажет.

Салық есептілігінде бастапқы шот-фактура да, қосымша шот-фактура да көрсетіледі. Қосымша шот-фактура салық салынатын айналымның мөлшері түзетілген салық кезеңінде көрсетіледі.

Қосымша электрондық шот-фактураны электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ЭШФ АЖ) жазып беру.

Қосымша электрондық шот-фактураны ЭШФ АЖ-да жазып беру "Выписать дополнительный счет-фактуру" кнопкасы арқылы жүргізіледі. Бастапқы шот-фактура негізінде қосымша шот-фактура жазып берген кезде бастапқы шот-фактура бойынша деректер автоматты түрде толтырылады.

"Данные по товарам, работам, услугам" G бөліміндегі деректер қолмен түзетіледі.

ЭШФ АЖ-да барлық қосымша электрондық шот-фактуралар жіберілген электрондық шот-фактуралардың журналында "Дополнительные" парағында көрсетіледі.

Алушының қосымша электрондық шот-фактураны қабылдамауы

Маңызды! Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдаушы қосымша электрондық шот-фактураны қабылдамауы мүмкін. Алушы қосымша электрондық шот-фактура жазып берілген күннен бастап 10 күн ішінде оны қабылдамауға құқылы. Егер алушы қосымша электрондық шот-фактураны қабылдамай қоймаса, ол алушымен расталған болып саналады.

Кіріс қосымша электрондық шот-фактураны қабылдамауды тікелей "Қазақстанға арналған Бухгалтерия 8" конфигурациясында орындауға болады.

Бұл үшін сатып алушы келіспейтін қосымша электрондық шот-фактураны журналда белгілеп, Отклонить батырмасын басу қажет.

Ашылған терезеде құжатты қабылдамау себебі көрсетіледі. Бұл мәтіндік алаң, оны сатып алушы ерікті түрде толтыра алады.

Жүйе құжаттың жазып берілген мерзімі 10 күннен аспайтынын тексереді. Егер қабылдамау мерзімі жарамды болса, құжатты қабылдамау мүмкіндігі бар.

Отклонить ЭСФ в ИС ЭСФ батырмасы бойынша қабылдамау жүргізіледі. Электрондық шот-фактура Отклонен мәртебесіне ие болады.

Бұндай электрондық шот-фактура күші жоқ деп саналады да, не жеткізушінің, не сатып алушының есептілігінде көрсетілмейтін болады.

ЭШФ АЖ-да қосымша электрондық шот-фактураны қабылдамау осыған ұқсас жүргізіледі. "Полученные" журналында "Дополнительные" парағында қабылданбайтын құжат таңдалады. Қабылдамау жоғарғы панельдегі Отклонить батырмасы бойынша жүргізіледі.

ЭШФ АЖ жүйесі де қосымша электрондық шот-фактураның жазып берілген мерзімі бойынша тексеру жүргізеді. Егер жазып беру мерзімі 10 күннен кем болса, қабылдамау жүргізіледі.

Қабылдамаған соң құжат "Отклоненные" парағына орын ауыстырады.

Алушының қосымша электрондық шот-фактураны кері қайтаруына немесе қабылдамауды түзетуіне болмайды.

  • (4763)
Нравится
1

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев