«Қазақстан Республикасына арналған Бухгалтерия 8» ЭШФ тікелей жазып беру туралы

01.08.2016
  • 5788

Вашим коллегам были интересны эти материалы в этом году:

Қазақстан Республикасына арналған «1С:Бухгалтерия» конфигурациясында ЭШФ жазып беру және алу механизмі келесі тәсілдермен жүзеге асырылған:

  • XML-файлдарды жүктеу және түсіру арқылы алмасу

XML-файлдарды экспорттау және импорттау арқылы ЭШФ жазып беру жайында толығырақ "Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерияда XML-файлдарды экспорттау және импорттау арқылы ЭШФ жазып беру туралы" мақаласынан танысуға болады.

  • Мәліметтермен тікелей алмасу (API)

Осы мақалада мәліметтермен тікелей алмасу арқылы ЭШФ-мен жұмыс жасау барысын қарастырып өтеміз.

Конфигурацияны баптау

ЭШФ жазып беру алдында конфигурацияда тиісті баптауларды жасау керек.

Электрондық шот-фактуралармен алмасу баптаулары Администрирование Общие настройки Электронные счета-фактуры панелінде орналасқан.

Баптауларды «қолмен» Настройка электронных счетов-фактур гиперсілтемесімен немесе сондай-ақ ЭШФ баптауларында орналасқан Помощник настройки электронных счетов-фактур көмекшісі арқылы жасауға болады.

Способы обмена с ИС ЭСФ бөлімінде ЭШФ-мен алмасудың қандай тәсілі (тікелей алмасу, XML-файлдар арқылы алмасу немесе осы тәсілдердің екеуі де) пайдаланылатыны көрсетіледі. ЭШФ-ны тікелей жазып беруді жүзеге асыру үшін Прямой обмен с ИС ЭСФ (тікелей алмасу) тәсілінің белгісін қою керек.

Әрі қарай пайдаланушыға ЭШФ-ға қол қою кезінде криптографиялық кілттермен жұмыс жасауға арналған криптокітапхананы алу қажет.

Осы криптокітапхана 1С фирмасымен пайдалануға беріледі, бұл сыртқы компонента, ол ҚР ҰКО криптокітапханасының негізінде әзірленген.

Криптокітапхананы алу үшін «Получить криптобиблиотеку» деген батырманы басу қажет, сол кезде криптокітапхананы пайдалануға беру және қолдану туралы көпшілік офертасын жасау ұсынысы бойынша терезе ашылады. Осы офертаның мәтінімен мұқият танысу ұсынылады.

Назар аударыңыз, криптокітапхананы алған кезде Сіз оның беру ерекшеліктерімен келісесіз.

Криптокітапхананы тек шекті пайдаланушыларға беру шарттардың бірі болып табылады. Алынған криптокітапхана үшінші тарапқа беріле алмайды.

Криптокітапхана тек ҚР аумағында пайдалану үшін беріледі. Ақпараттық базаны ҚР шегінен тысқары жерлерге бергенде, криптокітапхананы жою қажет. Бұны Отказаться от использования батырмасын қолданып жасауға болады.

Офертада криптокітапхананы берудің басқа да шарртары бар.

Офертаның шарртарымен келіссеңіз, оның төменгі жағында 1С өнімінің тіркеу нөмірін және тағы басқа мәліметтерді көрсетіп, Получить батырмасын басу қажет. Осыдан кейін криптокітапхана компьютерге орнатылатын болады.

Криптокітапхананы алған соң Настроить параметры подключения к серверу ИС ЭСФ гиперсілтемесі бойынша ЭШФ ақпараттық жүйе (ЭШФ АЖ) серверіне қосылу параметрлерін баптау жүргізіледі.

Қосылу параметрлері нысанының терезесінде ЭШФ АЖ-сінің мекенжайы автоматты түрде көрсетіледі. Мәліметтер байқаусызда өзгертілген жағдайда Восстановить адрес сервера по умолчанию батырмасы арқылы мекенжайды және басқа да мәліметтерді қайтадан толтыруға болады.

Осы баптаулардаң кейін Проверить доступ к серверу ИС ЭСФ батырмасымен серверге қол жеткізу мүмкіндігін тексеруге болады.

Әрі қарай атынан ЭШФ жазып берілетін пайдаланушы жасалады. Пайдаланушы Пользователи ИС ЭСФ бөлімінде Создать нового батырмасымен жасалады.

Пайдаланушыны жасау терезесінде ЭШФ АЖ-мен жұмыс істеуге арналған сертификат және басқа да мәліметтер көрсетіледі.

Сонымен бірге, ЭШФ АЖ кіру үшін құпиясөзді көрсетуге болады, мұндай жағдайда, өр ЭШФ жіберліген сайын оны қайталап көрсету қажеттілігі туындамайды.

Әрі қарай пайдаланушы үшін ол ЭШФ АЖ-сімен ақпараттық қордың қай ұйымы (бірнеше ұйымдар) бойынша жұмыс жасайтыны аңықталады.

Пайдаланушы жасалған соң осы пайдаланушының атынан ЭШФ АЖ-ға қол жетімділікті Проверить вход в ИС ЭСФ батырмасымен тексеруге болады. Егер толтыру дұрыс жасалса, бағдарлама барлық көрсетілген мекемелерден кіру мүмкін деген хабарлама береді.

Осымен ЭШФ-мен жұмыс істеуге арналған конфигурацияның баптаулары аяқталды.

ЭШФ жазып беру

Жүйеде барлық баптаулар орындалғаннан кейін тікелей ЭШФ-ны жазып беруге өтуге болады.

Cчет-фактура (выданный) құжатында ЭШФ-мен жұмыс істеуге қажетті қосымша деректемелер қосылған.

Өткізу бойынша айналым жасау күнін көрсетуге арналған жол қосылған. Бұл деректеме ЭШФ -ның бекітілген нысанында қамтылған және толтырылуға міндетті. Әдепкі бойынша бағдарлама бұл жолды тиеу құжатының күнімен толтырады. Қажет болған жағдайда, осы тармақты қолмен түзетуге болады.

Конфигурацияда түзетілген шот-фактуралармен жұмыс істеуге болады. Вид счета-фактуры деген бағанда енді Исправленный (түзетілген) деген шот-фактура түрін таңдауға болады. Түзетілген шот-фактура ҚР СК 263-бабымен белгіленген жағдайларда: бұрынырақ жазылып берілген шот-фактуралардағы қателіктерді түзету мақсатында жазылып беріледі.

Құжаттың төменгі жағында қағаз нұсқасында немесе электрондық нысанда жазып берілетін ШФ түрін көрсететін ауыстырып-қосқыш қосылған. Егер электрондық нысанда жазып беру түрі орнатылған болса, Создать ЭСФ деген гиперсілтеме шығады, оны басқан кезде Электронный счет-фактура құжаты жасалады.

Электронный счет-фактура – ЭШФ АЖ жүйесімен жұмыс істеуге арналған жаңа құжат. Оған енгізілген бөлімдер және бөлімдердегі тармақтардың құрамы ЭШФ-ның бекітілген нысанына сәйкес келеді.

ЭШФ жіберу

Электрондық шот-фактураны ЭШФ АЖ-ға жіберу құжаттан тікелей Отправить получателю через ИС ЭСФ батырмасымен жүзеге асырылады.

Жіберу батырмасын басқан соң, ЭШФ-ға сертификатпен қол қойылып, құжат ЭШФ АЖ серверіне жөнелтіледі. Серверден ЭШФ-ның ахуалы туралы және оған берілген тіркеу нөмірі туралы деректер келеді.

ЭШФ АЖ-сіне ЭШФ-ларды «пакетпен» жіберуге болады. Бұл үшін құжаттардың тізімінде қажетті ЭШФ-лар белгіленеді (Ctrl батырмасын пайдалануға болады) де, Отправить (жіберу) батырмасымен жіберіледі.

ЭШФ-ны алу

ЭШФ АЖ серверінен жеткізушілерден ЭШФ алуды Электронные счета-фактуры (полученные) құжаттар тізімі нысаны арқалы алуға болады. Кіріс ЭШФ-лары Получить батырмасы арқылы алынады.

Ашылған нысан терезесінде ЭШФ-ны алу үшін керек ұйым таңдалады да, Получить электронные счета-фактуры из ИС ЭСФ батырмасымен ЭШФ АЖ серверімен сәйкестендіріледі.

Сәйкестендірілу кезінде ақпараттық базаға келесі ЭШФ-лар алынатын болады:

  • Жаңа кіріс электрондық шот-фактуралар

  • Өзгертілген кіріс электрондық шот-фактуралар

  • Өзгертілген шығыс электрондық шот-фактуралар

Барлық алынған құжаттар Электронные счета-фактуры (полученные) тізімі нысанында көрсетіледі.

Алынған кезде кіріс ЭШФ есепте көрсетілмеген болып саналады. Құжатты есепте көрсету үшін Отражен в учете жолындағы гиперсілтемемен жаңа Счет-фактура (полученный) құжаты жасалады, немесе, егер құжат ақпараттық базада жасалып қойған болса, бұрын жасалған құжатты таңдап, оны алынған ЭШФ-мен "байланыстыру" керек.

  • (5788)
Нравится
(Нет голосов)

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев